Tin GSOTGROUP

Dec 2018
10
Ngày 26/11/2018, Công ty GSOT và Trường Đại học tài nguyên và môi trường Tp. Hồ Chí Minh đã triển khai tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo cho toàn bộ các phòng ban, các khoa và các bộ phận chức năng khác của Trường. [caption id="attachment_1401" align="aligncenter" width="600"] Triển ...