Top 10 công ty phần mềm lớn nhất thế giới (Phần 1)

13/02/2019

Do thay đổi thế giới thành số và ngành công nghệ thông tin, các công ty phần mềm đang có xu hướng phát triển trên toàn thế giới. Dưới đây là danh sách các công ty phần mềm hàng đầu trên thế giới theo doanh thu và Vốn hóa thị trường theo thứ tự giảm dần.

10. VMware Inc.

VMWare công ty phần mềm có trụ sở tại Hoa Kỳ cung cấp phần mềm ảo hóa và cloud; Được thành lập bởi Diane Greene, Scott Devine, Mendel Rosenblum, Edouard Bugnionin và Edward Wang vào năm 1998. Nó có trụ sở tại Palo Alto, California. Đây là người đầu tiên ảo hóa kiến trúc x86. Phần mềm VMWare chạy trên nền tảng Microsoft Windows, Linux và Mac OS X. Vốn hóa thị trường của VMware là 35,7 tỷ USD. Dưới đây là báo cáo thu nhập của VMware:

Công ty phần mềm VMware Inc

Doanh thu – 6.035 tỷ USD
Thu nhập hoạt động – 1,027 tỷ USD
Thu nhập ròng – 0,86 tỷ USD
Tổng tài sản – 15,216 tỷ USD
Tổng vốn chủ sở hữu $ 7.586 tỷ

9. Symantec

Công ty phần mềm Symantec được thành lập vào năm 1982 bởi Gary Hendrix. Công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ phát triển phần mềm cho mục đích bảo mật, lưu trữ và sao lưu và cũng cung cấp dịch vụ bảo trì chuyên nghiệp cho tài nguyên phần mềm và thông tin.

Symantec 2015 được chia thành hai phần một phần tập trung vào các sản phẩm Bảo mật và phần khác tập trung vào phần mềm dịch vụ quản lý thông tin. Dưới đây là báo cáo thu nhập:

Công ty phần mềm Symantec

Doanh thu – 6,676 tỷ USD
Thu nhập hoạt động – 1,183 tỷ USD
Lợi nhuận – 898 triệu USD
Tổng tài sản – 13,54 tỷ USD
Tổng vốn chủ sở hữu – 5,797 tỷ USD

8. Capgemini

Capgemini là một tập đoàn tư vấn quản lý đa quốc gia của Pháp có trụ sở tại Paris, Pháp. Đây là một trong những công ty tư vấn, công nghệ và gia công lớn nhất thế giới với 180.000 nhân viên tại hơn 40 quốc gia. Nó bắt đầu như một công ty quản lý doanh nghiệp và xử lý dữ liệu. Nó đã giành giải thưởng Đối tác xuất sắc của SAP Bắc Mỹ 2015 cho Giải pháp nền tảng SAP. Vốn hóa thị trường của Capgemini là 13,8 tỷ USD

Công ty phần mềm Capgemini

Doanh thu – 11,915 tỷ Euro
Thu nhập hoạt động – 1,262 tỷ Euro
Lợi nhuận – 1,124 tỷ Euro

Tổng tài sản – 11,45 tỷ Euro
Tổng vốn chủ sở hữu – 11,45 tỷ Euro

7. Infosys
Infosys Limited là một tập đoàn đa quốc gia Ấn Độ cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh, công nghệ thông tin và gia công. Nó có trụ sở tại Bangalore. Infosys được thành lập bởi Narayana Murthy, K. Dinesh, Nandan M. Nilekani, S. Gopalakrishnan, Pandit Shrikant và S. D. Shibulal vào ngày 2 tháng 7 năm 1981. Vốn hóa thị trường của Infosys là 40,2 tỷ USD.

Công ty phần mềm Infosys

Doanh thu – 9,51 tỷ USD
Thu nhập hoạt động – 2,375 tỷ USD
Lợi nhuận – 2,052 tỷ USD
Tổng tài sản – 11,378 tỷ USD
Tổng vốn chủ sở hữu – 9.324 tỷ USD

6. Cognizant Technology Solutions

Cognizant Technology Solutions Corp là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ cung cấp các dịch vụ gia công công nghệ thông tin, tư vấn và quy trình kinh doanh tùy chỉnh. Nó có trụ sở tại College Station, Texas, Hoa Kỳ. Vào tháng 9 năm 2014, Cognizant Technology Solutions Corp đã mua lại TriZetto Corp, nhà cung cấp dịch vụ CNTT chăm sóc sức khỏe, với giá 2,7 tỷ USD. Vốn hóa thị trường của Cognizant là 38,1 tỷ USD. Dưới đây là báo cáo thu nhập:

Công ty phần mềm Cognizant

Doanh thu – US $ 12,416 tỷ
Thu nhập hoạt động – 2.142 tỷ USD
Lợi nhuận – 2,052 tỷ USD
Tổng tài sản – 13,065 tỷ USD
Tổng vốn chủ sở hữu – 9,278 tỷ USD

Theo Quora.com