Hiểu sâu sắc về ngành hàng và khách hàng là yếu tố tiên quyết đối với bất kỳ doanh nghiệp. Trong ngành CNTT cũng vậy, chúng tôi tự hào là một trong những công ty cung cấp giải pháp công nghệ & chuyển đổi số (CĐS) hàng đầu tại Việt Nam, trong đó Logistic, Xây dựng, Môi trường, Nông nghiệp và Thương mại là 5 lĩnh vực điểm mạnh của chúng tôi.

Tùy vào tính chất của hoạt động kinh doanh, các giải pháp CĐS sẽ tạo nên những tác động tích cực & đáng kể đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ví dụ:

TỐI ƯU VẬN HÀNH, NÂNG CAO
TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Ứng dụng công nghệ số vào một phần hoặc toàn bộ quy trình làm việc, phù hợp với đặc thù của ngành, qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, xây dựng mô hình kinh doanh mới đột phá hơn.

KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ ĐƠN HÀNG,
TỐI ƯU & TỐI ĐA NĂNG SUẤT

Áp dụng công nghệ giúp tối ưu hiệu quả sản xuất, cung ứng và vận chuyển hàng hóa, dịch vụ, ví dụ các doanh nghiệp logistics cần số hóa dữ liệu, sử dụng công nghệ AI, Big Data để phân tích dữ liệu, tạo ra các giá trị như nâng cao trải nghiệm khách hàng, giảm chi phí vận chuyển, giảm rủi ro và tăng doanh thu, kiểm soát tiến độ đơn hàng, tối ưu & tối đa năng suất.

PHÁ BỎ RÀO CẢN KHÔNG GIAN THỰC & KHÔNG GIAN SỐ

Kết nối giữa không gian thực và không gian số, kết hợp với công nghệ không gian vũ trụ, vệ tinh để giám sát mặt đất, nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ứng dụng ảnh chụp vệ tinh, kết hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS) và số hóa nắm bắt chính xác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, từ đó có biện pháp quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên môi trường hiệu quả.