Dự án tiêu biểu

GSOT đã thực hiện rất nhiều những dự án chuyển đổi số thành công, đồng sáng tạo các giải pháp, đã và đang tác động trực tiếp đến sự phát triển của rất nhiều doanh nghiệp.
Ví dụ: Phần mềm quản lý thông tin dự án; Phần mềm quản lý giao nhận vật tư; Phần mềm tổ chức đấu thầu online; Phần mềm QAQC cho Ricons; Dự án dự báo chất lượng ô nhiễm không khí; Phần mềm quản lý số liệu quan trắc chất lượng môi trường cho Sở Tài Nguyên & Môi Trường; Phần mềm quản trị nhân sự HRMS cho Ceasar… Và rất nhiều những dự án chuyển đổi số thành công khác.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và nhận báo giá.

Cùng chúng tôi đồng hành và sáng tạo các giải pháp, để cùng có lợi và cùng tạo ra nhiều giá trị ý nghĩa hơn.