Tiên phong ứng dụng công nghệ số
hiện đại

Các giải pháp của GSOT đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng, đối tác, doanh nghiệp trên hành trình xây dựng và khai phá dữ liệu số, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng kinh doanh.
Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Internet of Things

Low-Code là cách thiết kế và phát triển các ứng dụng phần mềm nhanh với số lượng code tối thiểu, giúp tăng tốc quá trình phát triển và triển khai ứng dụng, đáp ứng kịp thời các nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp.

Lần đầu tiên tại Việt Nam

Giới thiệu GSOT Platform, đây là nền tảng phần mềm do GSOT nghiên cứu và phát triển, dùng để chế tạo ra các phần mềm trong nhiều lĩnh vực, nhiều ứng dụng khác nhau, được cải tiến liên tục và tích hợp các công nghệ hiện đại, mới nhất, và trên hết là giúp dễ dàng đáp ứng được nhu cầu liên tục cải tiến sản phẩm của khách hàng mà không tốn nhiều thời gian và chi phí.