Nhu cầu vận chuyển hàng hóa tại Việt Nam ngày một tăng cao và khách hàng cũng đưa ra những yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng dịch vụ như an toàn hàng hóa được giao nhận, thời gian giao nhận tối thiểu hay thủ tục giao nhận hiện đại chính xác và tốn thời gian của khách hàng ít nhất. Chính vì điều đó, để nâng cao vị thế cạnh tranh nhằm chiếm lĩnh thị trường, các doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác được hiệu quả tối đa hoạt động kinh doanh nhằm phát huy tối đa nguồn lực hiện có của doanh nghiệp.

Hiểu được điều đó, Hệ thống quản lý giao nhận hàng TMS (Transportation Management System) của GSOT giúp doanh nghiệp vận tải kiểm soát toàn bộ quá trình giao nhận hàng nhằm tăng lợi nhuận và sự hài lòng của khách hàng. TMS gồm các tính năng hỗ trợ doanh nghiệp trong các nghiệp vụ như: Kiểm soát hàng giao, nhận và thông tin khách hàng thông qua mã vạch tự động tích hợp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng, hỗ trợ quản lý thu – chi của doanh nghiệp, hỗ trợ quản lý nợ công.

TMS hỗ trợ công tác quản lý nhanh hơn và an toàn hơn

TMS hỗ trợ quản lý và kiểm soát toàn bộ đơn hàng, nhân viên, tài xế, người gửi và người nhận hàng đều theo mã vạch do TMS tự in một cách tự động với số lượng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

TMS hỗ trợ quản lý được dòng tài chính của doanh nghiệp

TMS hỗ trợ quản lý tài chính cho doanh nghiệp thông qua tính năng kiểm soát thu/chi hàng ngày, cũng như quản lý được công nợ từ chi tiết đến tổng quát giúp doanh nghiệp dễ dàng thống kê được dòng tài chính của mình một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

TÍNH NĂNG

Kiểm soát giao nhận hàng thông qua các tính năng (Kiểm hàng lên, tạo đơn hàng, kiểm hàng xuống)

– Kiểm hàng xuống (nhận hàng từ người gửi): Thêm, sửa, xóa các thông tin của nghiệp vụ kiểm hàng xuống (nhận hàng):

 • Ngày nhận hàng
 • Tài xế lấy hàng
 • Người kiểm hàng
 • Chuỗi mã vạch

Giao diện kiểm hàng xuống

Hình 3. Giao diện kiểm hàng xuống

– Tạo đơn hàng (tại nơi nhận hoặc tại bãi): Thêm, sửa, xóa các thông tin của đơn hàng được kiểm soát thông qua mã vạch đơn hàng:

 • Người gửi
 • Người nhận
 • Loại hàng hóa
 • Số lượng
 • Quản lý cước phí (Tổng cước phí, phí đã thu, phí chưa thu, tình trạng phí)
 • Chuỗi mã vạch

Giao diện tạo đơn hàng

Hình 2. Giao diện tạo đơn hàng

– Kiểm hàng lên (Kiểm soát quá trình giao hàng): Thêm, sửa, xóa các thông tin của nghiệp vụ kiểm hàng lên (giao hàng):

 • Ngày nhận hàng
 • Xe giao hàng
 • Tài xế giao hàng
 • Người kiểm hàng
 • Chuỗi mã vạch

Hình 3. Giao diện kiểm hàng lên

Quản lý khách hàng

– Quản lý người gửi hàng

– Quản lý địa chỉ gửi hàng

– Quản lý người nhận hàng

– Quản lý địa chỉ nhận hàng

Danh mục quản lý

– Quản lý nhân viên

– Quản lý loại hàng

– Quản lý đơn vị tính

– Quản lý xe giao hàng

– Quản lý danh sách mã vạch

– Quản lý doanh mục các khoản thu/chi

Các nghiệp vụ quản lý

– Quản lý đơn hàng

– Quản lý kiểm hàng lên

– Quản lý kiểm hàng xuống

– Hợp đồng xe giao hàng

– Thống kê số tiền tài xế nhận

– Thống kê số tiền nhân viên tại bãi nhận

Kiểm soát Thu – Chi – Nợ

– Quản lý và in phiếu thu/chi (tự động)

– Tổng hợp thu chi

– Theo dõi và tổng hợp nợ

Tra cứu đơn hàng thông qua mã vạch

– Kiểm soát tình trạng đơn hàng: Đã kiểm lên hoặc chưa, đã tạo đơn hoặc chưa, đã kiểm xuống hay chưa.

Giao diện theo dõi nợ

Hình 4. Giao diện theo dõi nợ