GSOT là đơn vị cung cấp đầy đủ và đồng bộ các giải pháp giúp cho việc triển khai các dịch vụ của Vietdata trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Các giải pháp đó bao gồm: Tư vấn sử dụng hạ tầng mạng, Xây dựng phần mềm lưu trữ và xử lý dữ liệu của Vietdata, Cổng thông tin và Trang cửa hàng trực tuyến của Vietdata.

Vietdata® là Trung tâm dữ liệu trực tuyến về kinh tế, tài chính rất lớn tại Việt Nam hiện nay với số liệu lưu trữ lên đến hàng triệu báo cáo mỗi năm, Số liệu được thu thập dựa trên thời gian thực; Nên đòi hỏi yêu cầu về mặt kỹ thuật lưu trữ tiên tiến và khoa học, áp dụng những công nghệ hiện đại nhất hiện nay.

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA HỆ THỐNG VIETDATA

  1. Phần mềm lưu trữ và quản lý số liệu.
  2. Phần mềm xử lý số liệu để xuất ra các báo cáo tùy biến.
  3. Website Công thông tin
  4. Cửa hàng trực tuyến
  5. Hạ tầng phần cứng lưu trữ hệ thống
Hệ thống phần mềm lưu trữ và phân tích dữ liệu Vietdata
Hệ thống phần mềm lưu trữ và phân tích dữ liệu Vietdata

CÁC CHỨC NĂNG NỔI BẬC CỦA VIETDATA