Sáng ngày 8/5/2019; Tại hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường 2017 – 2019, nhóm nghiên cứu đã chính thức công bố sản phẩm chính của đề tài này: phần mềm EnvimAP (Environmental Information – Model system for Air Pollution modelling) phiên bản 2019.

Hội thảo khoa học sáng ngày 8/5/2019 về đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường “Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng mô hình toán kết hợp với GIS, viễn thám tính toán ô nhiễm không khí phù hợp với điều kiện Việt Nam – áp dụng thử nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phụ cận “ được sự quan tâm rộng rãi của những ai làm hay ứng dụng các phần mềm mô hình môi trường. Hội nghị đã được chủ trì bởi PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh, viện trưởng Viện chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu khai mạc; ông Viện Trưởng cho biết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã giao cho ông xây dựng nhiều chính sách cho ngành tài nguyên và môi trường, do vậy ông đánh giá rất cao những kết quả định lượng và có cơ sở khoa học – kết quả chạy mô hình, sau khi đã hiệu chỉnh và kiểm định.

Trong 3 năm qua, tính từ 2016 tới nay, cùng với ISPONRE, ông đã cử những chuyên viên giỏi nhất của mình tham gia đề tài để ứng dụng các kết quả mô hình hóa ô nhiễm không khí và để “Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí và các chi phí, lợi ích trong xây dựng chính sách giảm thiểu ô nhiễm không khí, đặc biệt là ở Hà Nội và Tp.HCM với tầm nhìn tới 2030, 2040 “.

Hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ: Công bố phần mềm EnvimAP
Hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ: Công bố phần mềm EnvimAP

Kết quả của phần mềm

Báo cáo được chờ đợi tại Hội thảo là báo cáo của chủ nhiệm đề tài, PGS.TSKH. Bùi Tá Long đi thẳng vào những giá trị lõi của phần mềm EnvimAP, thầy Bùi Tá Long đã nhấn mạnh những điểm mới, khác biệt với những phần mềm trước đây thầy và nhóm đã xây dựng, cũng như khác biệt với AERMOD, sản phẩm thương mại có tiếng của Mỹ (Breeze) và Canada (Lake) ở những điểm sau đây: hoàn toàn online, sử dụng công nghệ 4.0, dữ liệu địa hình lấy trực tiếp từ nguồn sẵn có, số liệu khí tượng có thể gián vào từ Excel.
Trong phần góp ý cho đề tài, PGS. TS. Nguyễn Đinh Tuấn và TS. Hồ Minh Dũng đã đề nghị nhóm tác giả tiếp tục bổ sung những module như: phát thải từ nguồn có độ tin cậy, hiệu chỉnh mô hình khí tượng để đảm bảo kết quả có ý nghĩa khoa học lẫn thực tiễn. Các phát biểu khác đều khẳng định ý nghĩa thời sự của nghiên cứu này đối với Việt Nam.
Về phần mềm này, bạn đọc có thể truy cập vào trang: www.envimap.vn

Hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ: Công bố phần mềm EnvimAP
Hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ: Công bố phần mềm EnvimAP

CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA PHẦN MỀM ENVIMAP 2019

 • Lưu ý tới yếu tố địa hình và tính toán cho nguồn điểm, nguồn đường và nguồn diện.
 • Tách biệt 5 module độc lập: địa hình, khí tượng, phát thải, lan truyền và đánh giá kinh tế môi trường
 • Sử dụng dữ liệu địa hình online và miễn phí
 • Số liệu khí tượng lấy trực tiếp từ WRF
 • Đánh giá được thiệt hại do ô nhiễm không khí lên sức khỏe người dân
 • Cho phép hiệu chỉnh và kiểm định mô hình lan truyền và WRF
 • Xuất báo cáo theo các dạng khác nhau
 • Hướng tới những báo cáo thông minh như phân tích lý do vì sao ô nhiễm diễn ra.

Đơn vị thực hiện phần mềm EnvimAP:

 • Phòng thí nghiệm Mô hình hóa môi trường (ENVIM)
 • Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE)
 • Công ty phần mềm giải pháp thông minh xanh (GSOTGROUP)

Một số hình ảnh của phần mềm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay